top of page
SplitShire-20-7522_edited.jpg

AANMELDEN

Je hebt alle informatie gelezen en je wilt je aanmelden. Lees hier wat daar voor nodig is.

Je hebt alle informatie gelezen en je wilt je aanmelden. Lees hier wat daar voor nodig is.

Wat belangrijk is om te weten is dat de hulp die we bieden voorwaardescheppend is. Hiermee bedoelen we dat we je willen helpen om de basis dingen zoals een gezond dag en nachtritme, goede uiting van emoties, beweging en weerbaarheid, op orde te krijgen. Dit betekend niet altijd dat  aan het einde van je traject alles is verholpen en er niets meer is om te leren. Vaak is het nodig om hulp in Nederland te krijgen om verder aan de slag te gaan.

Daarnaast is ons aanbod vrijwillig en dus krijg je deze hulp alleen als jij dit wilt. Als alleen je ouders, voogd of vrienden dit een goed idee vinden is dit onvoldoende. We hebben écht jouw motivatie en ideeen nodig om tot een goede samenwerking te komen.

Hulpvraag:

Herken jij jezelf in de informatie op onze website en zie je in waarom deze hulp je zou kunnen helpen om je leven weer op de rit te krijgen? Dan zouden we graag met je in contact komen om samen met jou verzorgers en betrokken hulpverleners te praten over je hulpvraag. Hiermee kunnen we samen inschatten of iets voor elkaar kunnen betekenen.

Financiering:

Voor deze hulp hoef jij of je ouders niet te betalen. Dit doet de gemeente vanuit de Jeugdwet. Daarom wordt de hulp die we bieden altijd tot stand gebracht in samenwerking met de betrokken hulp die je in Nederland krijgt. Dit kan het CJG zijn of een sociaal wijkteam. In sommige aanmeldingen hebben we te maken met een gecertificeerde instelling.

AANMELDPROCES

1. KENNISMAKINGSFASE

Het liefst komen we zo snel mogelijk in contact met de persoon in kwestie. Oftewel: jij. Soms gebeurt het ook dat we eerst even contact hebben met ouders of hulpverleners. In elk geval proberen we in het eerste contactmoment samen uit te zoeken of dat wat jij nodig hebt ook daadwerkelijk past bij wat wij bieden. We hebben het vooral over de reden waarom de hulp in Nederland niet op gang komt, wat er nodig zou zijn om hulp wel te laten slagen en de zorgen en mogelijke risico's die er zijn om in Nederland te blijven of in Spanje te wonen.


De betrokken hulpverlener vragen we om de financieringsmogelijkheden van jou gemeente te onderzoeken.

2. MOTIVATIEFASE

Zodra jij, je ouders/gezaghebbende en je gemeente en wij vinden dat we iets voor elkaar kunnen betekenen dan gaan we door naar de motivatiefase in het aanmeldproces. We sturen je meer informatie over het traject en vragen van jou en je ouders/verzorgers deze goed door te nemen. Ook vragen we van jou informatie aan ons door te sturen over de hulp die je in Nederland hebt gehad, meestal zijn dit verslagen van de hulpverlening.

Van jou vragen we een handgeschreven brief aan ons te schrijven met de reden waarom je naar Spanje wilt komen en wat je hier wilt leren. Deze brief vormt voor ons de inhoud voor een officieel kennismakingsgesprek. In dit gesprek willen we jou beter leren kennen en bieden we jou de mogelijkheid om ons te leren kennen. Dit gesprek vindt via beeldbellen plaats.

3. BESLUITFASE

Nadat alle vragen zijn gesteld en alle partijen voldoende informatie hebben is het allereerst aan jou om het besluit te nemen of je dit écht wilt. Ook wij gaan na het kennismakingsgesprek overleggen met onze gedragswetenschapper en een keuze maken. Als alle lichten op groen staan dan is de aanmelding rond en gaan we aan de slag met het organiseren van het traject.

fitness groep

AANMELDEN KAN HIER

Laat ons weten dat je bent geinteresseerd door je hier op te geven. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. 

We hopen je snel te spreken

bottom of page