top of page
Image by Christina @ wocintechchat.com

VERWIJZERS

U bent direct betrokken bij een jongere en haar (pleeg-)gezinssituatie. U ziet dat de ambulante hulpverlening ontoereikend lijkt en de risico’s op escalaties en onveiligheid nemen alleen maar toe. Het is eigenlijk tijd voor een time-out.

Under The Fig Tree positioneert zich precies daar: tussen thuis en een residentiele plaatsing. Wij bieden zorg voor jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, maar voor wie het perspectief wel gericht is om daar terug te keren. In onze aanpak willen we samenwerken met de ambulante hulp die al betrokken is. De plaatsing is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig is. 

Wij bieden, binnen de specialistische jeugdhulp, intensieve behandeling en tijdelijk verblijf in Spanje voor Nederlandse meiden tussen de 15 en 19 jaar. Iedere jongere doorloopt een behandeltraject met drie fasen gericht op persoonlijke ontwikkeling, de verhouding tot externe factoren en de terugkeer. In de behandeling maken we onder andere gebruik van de volgende methodieken en theorieën:

 • Competentiegericht werken

 • Traumasensitief werken

 • Verbindend Gezag

 • Herstel van het gewone Leven

 • Hechtingstheorie

 • Cognitieve Gedragstherapie

 • Schematherapie

Under The Fig Tree is eenzelfstandige zorgaanbieder met een eigen gedragswetenschapper. Voor al onze aanmeldingen werken we met maatwerkcontracten vanuit de des betreffende gemeente van de jongere. Of werken we als onderaannemer van verschillende grote jeugdhulporganisaties.. Het traject in Spanje wordt altijd in combinatie met de hulp in Nederland tot stand gebracht, niet in plaats daarvan. Gedurende het traject blijft er intensief contact met de gedragswetenschappers, begeleiders en verwijzers in Nederland. Dit doen we omdat we geloven in de kracht van de samenwerking met hulpverleners die al lang bij de jongere betrokken zijn en daarbij nuttige kennis en inzichten hebben opgedaan met betrekking tot de tiener. Ook vinden we het belangrijk dat het traject in Spanje altijd gericht is op de terugkeer naar Nederland en is hierbij de rol van de bestaande hulpverlener cruciaal voor een gezonde terugkeer en duurzame aanpak van de benodigde gedragsverandering. We staan hierbij altijd open voor nieuwe samenwerkingspartners. 

RECENSIES

Jullie zijn open in contact en werkwijze, duidelijk in verwachtingsmanagement, en betrokken in de samenwerking. Daarnaast vind ik het ook heel mooi om te zien hoe jullie zo op afstand aansluiten bij het gezin van de jongere.

L. Gijssen, Verwijzer gemeente

Wat jullie goed doen is aansluiten bij de jongere. Jullie blijven zoeken naar contact, bevragen en uitnodigen. In de kleinschaligheid en afstand tot Nederland bieden jullie veiligheid die de meiden kans geeft om aan onverwerkt trauma te werken.

J. Terlouw, Traumatherapeut

REGISTRATIES

- Kwaliteitsregister SKJ: 110024863 - Jeugd- en Gezinsprofessional
- AGB registratie: 78780155 - Psychologische zorgverleners 
- KvK: 67170315 - Under The Fig Tree B.V
- UTFT voldoet aan het opgestelde afsprakenkader voor het buitenlands zorgaanbod jeugd én maakt deel uit van het Platform Jeugdhulp Buitenland.

Voorwaarden en contra-indicaties

Voorwaarden voor een goede aanmelding zijn: 

 • Een inhoudelijk passende hulpvraag met een goed onderbouwde reden waarom dit in Nederland niet lijkt te lukken.

 • Een langertermijns perspectief. Bij voorkeur dragen we bij aan duurzame terugplaatsingen  naar het gezin van herkomst. Dit is niet bij alle jongere mogelijk, bij deze jongere is het van belang dat ze weten waar ze na een verblijf in spanje gaan wonen. 

 • Een gemotiveerde jongere die de stap zou durven zetten om een tijdje in Spanje te wonen.

 • Betrokken hulpverlener in Nederland  die in samenwerking met ons tijdens en na het traject in Spanje hulp kan bieden d.m.v. multidisciplinair overleg, advies en het bieden of organiseren van specialistische hulp na het traject.

 • Een contactpersoon vanuit het informele netwerk van de jongere bij wie de jongere altijd terecht kan.

 • Een contactpersoon vanuit de gemeente (of voogdij instelling) die mee kan denken in de financiering van het traject.

Contra-indicaties zijn:

 • Geestelijke gezondheid: GGZ problematiek op de voorgrond. De reden is omdat we hier we hier in de eerste periode werken aan het creeren van rust en stressreductie. Dit doet een beroep op de mentale gezondheid en vitaliteit van de jongere.

 • -15 jaar: Wij vinden dat jongeren tot 15 jaar afhankelijk zijn van de volledige aandacht en zorg van volwassenen. Dit bieden we bij Under The Fig Tree niet. Ook al wonen  de jongeren bij ons gezin in huis, ze wonen op een aparte verdieping waar ze een keuken en douche delen. Het traject is daarom ook gericht op het leren van zelfstandigheid. 

 • -Gesloten plaatsing of... : Zodra een jongere door zorgen en risico's gesloten geplaatst dreigt te worden is het in het aanmeld proces niet helpend, zodra de behandeling bij Under The Fig Tree met drang wordt ingezet als laatste redmiddel om gesloten te voorkomen. De jongere is dan niet intrinsiek gemotiveerd.  

SAMENWERKEN

Bij Under The Fig Tree werken we samen met de volgende jeugdhulporganisaties

descarga (1).png

SPOOR 030

Schermafbeelding 2024-01-23 175002.png

Met MAYA

Pluryn_edited_edited.jpg

PLURYN

1587389284786.jfif

YOUKÉ

Timon Logo.jpg

TIMON

3796261_806787.jpg

LEVVEL

Ben je geinteresseerd in ons aanbod?

bottom of page