Image by Christina @ wocintechchat.com

VERWIJZERS

De ambulante en/of residentiele hulp lijkt voor je jongere ontoereikend te zijn en het risico op escalatie neemt toe. Je zoekt een passend aanbod om haar weer in de samenwerking te krijgen. Wellicht kan Under The Fig Tree iets betekenen.

Wij bieden, binnen de specialistische jeugdhulp, behandeling en verblijf in Spanje voor Nederlandse meiden tussen de 15 en 19 jaar. Iedere jongere doorloopt een behandeltraject met drie fasen gericht op persoonlijke ontwikkeling, de verhouding tot  externe factoren en re-entry.  In de behandeling maken we onder andere gebruik van de volgende methodieken: 

 • Competentiegericht werken

 • Traumasensitief werken

 • Herstel van het gewone Leven

 • Verbindend Gezag

We gaan in onze trajecten uit van een contextuele en oplossingsgerichte benadering, gericht op behoud en herstel van het netwerk in Nederland

Under The Fig Tree is onderaannemer van verschillende grote jeugdhulporganisaties uit het midden van Nederland. Het traject in Spanje wordt dus altijd in combinatie met de hulp in Nederland tot stand gebracht, niet in plaats daarvan. Gedurende het traject blijft er intensief contact met de gedragswetenschappers, begeleiders en verwijzers in Nederland. Dit doen we omdat we geloven in de kracht van de samenwerking met hulpverleners die al lang bij de jongere betrokken zijn en daarbij nuttige kennis en inzichten hebben opgedaan met betrekking tot de tiener. Ook vinden we het belangrijk dat het traject in Spanje altijd gericht is op de terugkeer naar Nederland en is hierbij de rol van de bestaande hulpverlener cruciaal voor een gezonde re-entry. We staan hierbij altijd open voor nieuwe samenwerkingspartners.  

 

Under The Fig Tree voldoet aan het door de VNG opgestelde afsprakenkader voor  buitenlands zorgaanbod.

 

Voorwaarden en contra-indicaties

Voorwaarden voor een goede aanmelding zijn: 

 • Een inhoudelijk passende hulpvraag met een goed onderbouwde reden waarom dit in Nederland niet lijkt te lukken.

 • Een gemotiveerde jongere die de stap zou durven om een tijdje in Spanje te wonen. 

 • Een tweedelijns jeugdhulp organisatie die in samenwerking met ons tijdens en na het traject in Spanje jeugdhulp kan bieden d.m.v. multidisciplinair overleg, advies en het bieden van specialistische hulp na het traject. 

 • Een contactpersoon vanuit het informele netwerk van de jongere bij wie de jongere altijd terecht kan en ook een beroep kan doen op kort verblijf (dit ivm verlof).

 • Een contactpersoon vanuit de gemeente (of voogdij instelling) die mee kan denken in de financiering van het traject.

Contra-indicaties zijn:

 • GGZ problematiek op de voorgrond. De reden is omdat we hier we hier in de eerste periode werken aan het creeren van rust en stressreductie. Dit doet een beroep op de mentale gezondheid van de jongere. 

 • -15 jaar. Wij vinden dat jongeren tot 15 jaar afhankelijk zijn van de volledige aandacht en zorg van volwassenen. Dit bieden we bij Under The Fig Tree niet. Ookal wonen de jongere bij ons gezin in huis. Het traject is ook gericht op zelfredzaamheid en het leren van zelfstandigheid.  

 • Gesloten of... Zodra een jongere door zorgen en problemen gesloten geplaatst dreigt te worden is het in het aanmeld proces niet helpend zodra de behandeling bij Under The Fig Tree onder dreigement wordt ingezet als laatste redmiddel om gesloten te voorkomen. De jongere is dan niet intrinsiek gemotiveerd.

 • Gebrek aan bedden. Door het bekende tekort aan residentiele bedden in de Nederlandse Jeugdhulp worden we soms gevraagt te overbruggen. Wij doen dit in beginsel niet. 

 

SAMENWERKEN

Bij Under The Fig Tree werken we samen met de volgende jeugdhulporganisaties

Timon Logo.jpg

TIMON

1587389284786.jfif

YOUKÉ

vZ9mRmIJ_400x400.jpg

DE RADING

csm_logo-Pactum_d3b66bf630_edited.jpg

PACTUM

3796261_806787.jpg

LEVVEL

Pluryn_edited_edited.jpg

PLURYN

 

Ben je geinteresseerd in ons aanbod?