top of page
0N0A8269.jpg

WIE ZIJN WIJ?

Wij, Jeroen en Gerrianne, wonen samen met onze drie kinderen in Spanje.

Jeroen werkte 4 jaar als jeugdwerker in Amsterdam. Hierna studeerde hij af als maatschappelijk werker, en deed 5 jaar ervaring op als ambulant crisiswerker in gezinnen in de hele provincie Utrecht. Hij heeft tientallen behandeltrajecten uitgevoerd met jongeren en hun ouders. Door de jaren heen groeide zijn overtuiging dat jongeren die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen niet altijd gebaat zijn bij snelle crisisinterventies of grote woon-, behandelgroepen, maar bij afstand, aandacht en kleinschaligheid.

Gerrianne is filosofe en werkt als schrijver. In haar eigen leven heeft ze ervaren hoe betekenisvol het kan zijn wanneer mensen hun huis en leven voor je openstellen. 

WAT IS UNDER THE FIG TREE?

Een residentiele woonvorm, waarin de jongere door middel van een semi-zelfstandige woonvorm én de betrokkenheid bij het gezin, ruimte krijgt binnen een veilige setting aan persoonlijke ontwikkelingsdoelen te werken. De trajecten worden ingezet als een time-out en zijn gericht op een terugkeer, waar mogelijk naar het gezin in Nederland.

 

Sinds de oprichting in 2017 zijn er tientallen meiden bij UTFT in zorg geweest. Elk met een eigen doel en een eigen resultaat. Met elk traject gaan we nieuwe samenwerkingen aan met jongeren, ouders, hulpverleners en verwijzers. 

 

Under The Fig Tree verricht zijn werkzaamheden, als kleine onderneming in samenwerking met grotere jeugdhulpinstanties die ons specialisme willen inzetten ten behoeve van de jongere die bij hen in zorg is. Hierdoor heeft Under The Fig Tree al een groot netwerk op kunnen bouwen. Omdat er ook gemeenten zijn die liever een directe samenwerking met ons aangaan zijn er al verschillende trajecten via maatwerkcontracten georganiseerd. Under The Fig Tree is een Nederlandse B.V. die haar werkzaamheden binnen de Nederlandse Jeugdhulp in Spanje verricht.

REGISTRATIES

- Kwaliteitsregister SKJ: 110024863 - Jeugd- en Gezinsprofessional

- AGB registratie: 78780155 - Psychologische zorgverleners 

- KvK: 67170315 - Under The Fig Tree B.V

- Vereniging Nederlandse Gemeenten: UTFT voldoet aan het opgestelde afsprakenkader voor  buitenlands zorgaanbod.

Dozen Close Up

SAMENWERKEN

Dit werk doen we als gezin niet alleen. In ons werk betrekken de we mensen vanuit Nederland op de volgende manieren:

GEDRAGSWETENSCHAPPER

Door wekelijks contact stellen we onder supervisie van een orthopedagoog behandelstrategien en doelen vast voor de meiden die we begeleiden

KLANKBORDGROEP

Een groep deskundigen uit onder andere het jeugdzorg-, GGZ-, medische werkveld die ons op methodische inhoud adviseren

RAAD VAN ADVIES

Een team van drie die ons adviseert over de accounts, financiën en positie binnen de jeugdhulpsector

bottom of page