WAT IS UNDER THE FIG TREE?

Een residentiele woonvorm, waarin de jongere door middel van een semi-zelfstandige woonvorm én de betrokkenheid bij het gezin, ruimte krijgt binnen een veilige setting aan persoonlijke ontwikkelingsdoelen te werken.

Under The Fig Tree is een Nederlandse B.V. die haar werkzaamheden binnen de Nederlandse Jeugdhulp in Spanje verricht. 

Sinds de oprichting door Koen en Mirjam in 2017 zijn er tientallen meiden bij UTFT in zorg geweest. Elke met een eigen doel en een eigen resultaat. Met elk traject gaan we nieuwe samenwerkingen aan met jongeren, ouders, hulpverleners en verwijzers. Sinds de zomer van 2021 heeft Under The Fig Tree nieuwe eigenaren. Je leest hier meer over hen.

Under The Fig Tree verricht zijn werkzaamheden als onderaannemer van grotere jeugdhulpinstanties die ons specialisme willen inzetten ten behoeve van de jongere die bij hen in zorg is. Hierdoor heeft Under The Fig Tree al een groot professional netwerk op kunnen bouwen. 

 
0N0A8269.jpg

WIE WIJ ZIJN

Wij, Jeroen en Gerrianne, wonen samen met onze drie kinderen in Spanje.

Jeroen werkte 4 jaar als jeugdwerker in Amsterdam. Hierna studeerde hij af als maatschappelijk werker, en deed 5 jaar ervaring op als ambulant crisiswerker in gezinnen. Hij heeft tientallen behandeltrajecten uitgevoerd met jongeren en hun ouders. Door de jaren heen groeide zijn overtuiging dat jongeren die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen niet altijd gebaat zijn bij snelle crisisinterventies of grote woon-, behandelgroepen, maar bij afstand, aandacht en kleinschaligheid.


Gerrianne is filosofe en werkt als schrijver. In haar eigen leven heeft ze ervaren hoe betekenisvol het kan zijn wanneer mensen hun huis en leven voor je openstellen.

Op afstand werken wij samen met een behandelcoördinator die veel ervaring heeft met dit werk. Daarnaast is er een klankbordgroep van deskundige professionals op afstand betrokken. Een GZ psycholoog, pedagogisch hulpverleners, huisarts, jeugdbeschermer en sociaal ondernemers kijken met ons mee naar het vormgeven van de trajecten. Hun betrokkenheid uit zich in kritische feedback en inhoudelijk advies.