Drie generaties vrouwen

VERZORGERS

U ziet u de moeite van uw (pleeg-) dochter en maakt zich zorgen. U ziet haar keuzes maken die haar niet verder helpen of verliest de grip op het contact met haar. U gunt haar dat ze even weg kan van alle afleiding en verleiding. 

Bij Under The Fig Tree vinden we het belangrijk dat een jongere zich thuis voelt en vanuit die veiligheid uitgedaagd wordt om nieuw gedrag aan te leren.


Als ouder/verzorger wilt u ruimte maken voor uw (pleeg-) dochter om haar eigen keuzes te maken. U ziet de talenten, krachten én kwetsbaarheden die onderdeel uitmaken van haar verhaal en persoonlijkheid.

Bij Under The Fig Tree zien we u als deskundige op het gebied van uw kind. Er is geen ander persoon die hen beter kent dan u. Samen met u zouden we graag samenwerken om uw (pleeg-, klein-)dochter verder te helpen en haar te begeleiden in het trotseren van obtakels in haar leven. 

We hebben niet de illusie dat we het opvoeden/begeleiden van uw kind beter kunnen dan u. Wel denken we dat onze professionele kennis en ervaring, naast het feit dat we in een  niet-familiare relatie staan tot uw kind, kan helpen om uw kind te begeleiden in het leren van ander gedrag en het verkrijgen van nieuwe inzichten. Niet alleen uw kind krijgt hierbij nieuwe vaardigheden aangereikt, maar ook met u als ouders/verzorgers blijven we graag in gesprek tijdens het traject. Om zo samen te zoeken naar een passende benadering van uw jongere. 

Het gebeurt in onze hulpverleningstrajecten hier dat we regelmatig via videobellen gesprekken hebben met de jonger hier in Spanje en met de ouders in Nederland. Deze fysieke afstand kan helpen om gespreksonderwerpen die voorheen niet besproken konden worden nu wel te bespreken. Ook de rust die beide partijen ervaren kan helpen om tot nieuwe inzichten en afspraken te komen. Familie blijf je altijd, een betere familie worden is altijd beter. 

Mocht u interesse hebben in ons werk en in de hulp die we bieden, schroom niet om in overleg met de betrokken hulpverlening met ons in contact te treden en de mogelijkheden tot tijdelijk verblijf in Spanje te bespreken.